Protokollet från årsmötet ………

……..finns nu under fliken Föreningsmöten på medlemssidorna.

Vid årsmötet beslöts bl.a. att ändra reglerna om arbetsplikt i föreskrifterna. Från och med nu gäller att hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång vartannat år. Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och  hamnplats-innehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. Om behov föreligger kan styrelsen utkräva en arbetsplikt varje år av samtliga hamn- eller varvsplatsinnehavare.

Det innebär att hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer har arbetsplikt i år, medan de med jämna hamnplatsnummer slipper i år.

För båtägare med enbart varvsplats fullgörs arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen.