Båtar i sjön efter 15/11

De båtägare som har sin båt i sjön för kortare eller längre tid vid någon av klubbens bryggor från den 15 november 2015 fram till klubbens sjösättningsdag 2016 riskerar att få betala 660 kr för det fall Idrottsförvaltningen uppmärksammar det och kräver betalning av klubben.
Detta gäller inte för de båtägare som betalat för vinterplats i sjön.