Sjösättning med kran

Tänk på säkerheten och ta det lugnt. Det är ingen brådska. Alla är lite nervösa när just deras båt ska lyftas.

Förberedelser
 1. Se till att alla skulder till klubben är betalda. Vi sjösätter inte båtar där ägaren har obetalda skulder till klubben.

 2. Om du har hamnplats i klubben. Se till att din båt inte är målad med giftig bottenfärg. För nya båtar krävs protokoll från mätning som visar att båten inte har rester av giftig bottenfärg. Vi sjösätter inte båtar där osäkerhet finns om båtbotten har rester av giftfärg. Protokoll mejlas i förekommande fall till vår hamnkapten.

 3. Sätt en tamp som är cirka 12 meter lång i fören och en i aktern. Det är viktigt att inte tampen är längre än så eftersom de som leder båten vid lyftet riskerar att trassla in sig och tampen blir dessutom tung om den kommer i kontakt med vattnet.

 4. Märk ut med en bit tejp/färg/klistermärke i för och akter där du vill ha slingen. Om du är osäker, kolla på liknande båtar eller fråga någon om tips.

 5. Se till att det är ordning och reda i båten så att du inte snubblar på lösa föremål.

 6. Förbered annat viktigt i båten (dyvika iskruvad, motorn provkörd osv)

 7. Kontrollera att din hamnplats är i ok. Byt vid behov ut fjädrar och tampar.
När det är din tur att sjösätta
 1. Hjälp till att få slingen i rätt position, i vissa fall behöver man klättra upp i båten.

 2. Samla ihop bockar/vagga och pallvirke och flytta undan medan båten transporteras ner mot vattnet.

 3. Ge ALDRIG egna instruktioner till kranföraren – det sköter slipbasen.
När båten är i vattnet
 1. Hjälp till att lossa slingen så att kranen kan fortsätta med nästa båt

 2. Flytta fram båten så långt ut du kan på bryggan

 3. Kör båten till din plats