Sjösättning via slip

Tänk på säkerheten och ta det lugnt. Det är ingen brådska. Alla är lite nervösa när just deras båt ska sjösättas.

Förberedelser
 1. Se till att alla skulder till klubben är betalda. Vi sjösätter inte båtar där ägaren har obetalda skulder till klubben.

 2. Om du har hamnplats i klubben. Se till att din båt inte är målad med giftig bottenfärg. För nya båtar krävs protokoll från mätning som visar att båten inte har rester av giftig bottenfärg. Vi sjösätter inte båtar där osäkerhet finns om båtbotten har rester av giftfärg. Protokoll mejlas i förekommande fall till vår hamnkapten.

 3. Sätt en tamp som är cirka 4-6 meter lång i fören. Den är till för att säkra båten till traktorn i det fall trailern skulle släppa från dragkulan.

 4. Se till att det är ordning och reda i båten så att du inte snubblar på lösa föremål.

 5. Förbered annat viktigt i båten (dyvika iskruvad, motorn provkörd osv)

 6. Kontrollera att din hamnplats är i ok. Byt vid behov ut fjädrar och tampar.
När det är din tur att sjösätta
 1. Följ båten till slipen så att du kan köra den till sin plats direkt.

 2. Samla ihop bockar/vagga och pallvirke och lägg på anvisad plats efter att du lagt båten på sin plats.

 3. Ge ALDRIG egna instruktioner till traktorföraren – det sköter slipbasen.
När båten är i vattnet
 1. Hjälp till att lossa tampen så att traktorn kan fortsätta med nästa båt

 2. Kör båten till din plats