Alla inlägg av Mats Bjurvald

Förarbeviskurs

Här kommer lite information om de två kommande tillfällena för förarbeviskurs den 20-21 januari och 10-11 februari. Båda kurserna är fulltecknade och de som är anmälda har fått en bekräftelse via SMS.

Kursmaterial kan köpas på lördagmorgonen, cirka 650 kr kontant eller Swish.

Kursen börjar kl 9 på morgonen i klubbstugan både lördag och söndag.

LÖRDAG

1      09.00-12.00    Uppstart

 • Sjökortet
 • Latitud och longitud
 • Positionsbestämning
 • Sjökortssymboler och utmärkning

2      13.00-14.45    Farledsutmärkning

 • Symboler och förkortningar
 • Fasta och flytande sjömärken
 • Nautiska publikationer

3      15.00-16.00    Navigering

 • kompassen och kursuttagning
 • Hur rättar man en kurs?
 • Kompasskontroll
 • Distans, Fart, Tid
 • Instrument ombord

SÖNDAG

4      09.00-12.00    Lägesbestämning inomskärs

 • Sjövägsregler
 • Fartygsljus, signalfigurer och ljudsignaler
 • Nödsignaler
 • Sjömanskap
 • -Propellereffekt
 • -Förtöjning

5      13.00-14.45    Mörkernavigering

6      15.00-16.00    Säkerhet på sjön

 • Sjöväder
 • Miljö och skärgård
 • Sjukvård ombord

Uppskrivning för förarintyget görs cirka två veckor efter kurstillfället. Exakt datum bestäms i samråd med kursledaren. Provavgift är 450 kronor. Medtag legitimation, passare, transportör samt kontanter till provavgiften alternativt betala via Swish på plats.

Bottenfärg – mätning och sanering

Efter den kommande torrsättningen kommer samtliga båtar som nån gång är målade med miljöfarliga bottenfärger att mätas upp med avseende på biocidhalt. Detta görs genom miljöförvaltningens försorg. Båtar som har för hög biocidhalt måste saneras innan de sjösätts i vår, bäst genom slipning och epoxibehandling. Styrelsen planerar för närvarande hur detta kan samordnas. Båtägare som är intresserade av att delta i en samordnad insats i klubbens regi ombeds redan nu anmäla sitt intresse via mejl till styrelsen.

Sjösättningen avklarad

I helgen gick våra båtar i sjön utan större problem.

Ordförande Roland delade ut information om klubbens inställning till användandet av bottenfärg till alla sjösättande båtägare som samtidigt tillfrågades om vilken bottenfärg de har om de har någon.  Av 109 tillfrågade svarade 23 att de inte hade någon bottenfärg alls, antingen helt rena eller målade med epoxi. 5 har bottenfärg som enligt tillverkaren är giftfri och tillåten i Mälaren, Resterande 81 båtägare visste inte riktigt vad de hade för färg, även om de flesta trodde att de var något slag av giftfärg och att den i de flesta fall hade suttit många år på botten.

Bland de 81 fanns ett stort intresse för att ta bort sin bottenfärg. En del kunde tänka sig att använda klubbens nyinköpta slipmaskin med dammsugare, medan andra var beredda att köpa slipning. De senare framförde också önskemål om att klubben skulle samordna den insatsen för att få ned priset och få bra logistik på det hela. Det kommer att finnas en pärm att anmäla sitt intresse för detta i klubbhuset. Mer info senare.

Det utdelade informationsbladet kan ni hitta på klubbens hemsida under fliken Miljö.

 

ÖBK:s nya slipmaskin

Nu kan den båtägare som vill slipa bort skadlig bottenfärg låna klubbens nyinköpta slipmaskin med tillhörande dammsugare. Det kommer att finnas en bokningslista i klubbhuset med närmare instruktioner om handhavande. Max lånetid är två dygn åt gången.

Checklistor våren

Under fliken Medlemssidor kan ni nu hitta två checklistor, den ena om allmän vårrustning, den andra om påmastning, samt några tips om sjösättning. Det börjar ju snart bli dags!

Protokollet från årsmötet ………

……..finns nu under fliken Föreningsmöten på medlemssidorna.

Vid årsmötet beslöts bl.a. att ändra reglerna om arbetsplikt i föreskrifterna. Från och med nu gäller att hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång vartannat år. Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och  hamnplats-innehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. Om behov föreligger kan styrelsen utkräva en arbetsplikt varje år av samtliga hamn- eller varvsplatsinnehavare.

Det innebär att hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer har arbetsplikt i år, medan de med jämna hamnplatsnummer slipper i år.

För båtägare med enbart varvsplats fullgörs arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen.

Bottenfärger

Man kan ana att våren snart är här och man börjar så smått tänka på kommande vårrustning.  ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy säger att ingen båt alls får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg.  Frågan om vad man ska göra åt gammal bottenfärg  är komplicerad, flera myndigheter är inblandade och inte helt samordnade. Styrelsen arbetar med att få fram säker information om vilka regler som kommer att gälla  framöver och återkommer i frågan.

Under fliken Miljöfrågor hittar ni aktuell information från SBU och under fliken Miljölänkar hittar ni flera nya länkar om bottenfärger. Läs och begrunda!