Alla inlägg av Mats Bjurvald

Tider för sjösättning m.m.

Sjösättningen av slipbåtar går av stapeln söndagen den 28 april med början kl 08.00. Kranbåtarna sätts i lördagen den 4 maj med start kl. 08.00. Slipbasarna återkommer med mer detaljerad information.

Lördagen den 11 maj är årets första tillfälle att fullgöra sin arbetsplikt genom medverkan i den allmänna städdagen med start kl 10.00. Eventuellt kommer styrelsen att behöva kalla ett mindre antal båtägare till särskilda arbetsuppgifter dessförinnan.

Inlägg i debatten om bottenfärgers giftighet

Debattens vågor går höga om hur farliga biocidhaltiga bottenfärger är för människor, djur och andra levande organismer. I Kryssarklubbens februarinummer av tidskriften På Kryss och till Rors finns ett inlägg som jag bedömer vara initierat och trovärdigt Det är dock inte alla som delar författarnas ståndpunkter.ska gudarna veta Debatten fortsätter!

Mats Bjurvald

Adjungerad till ÖBK-styrelsen i frågor om bottenfärg

LOVA-delrapporten godkänd

Länsstyrelsen har godkänt vår delrapport i LOVA-projektet och därmed har vi fått ytterligare 156 000 kr för fortsatt sanering av gifthaltig bottenfärg. Samma villkor som hittills gäller, dvs. blästring är inte tillåten inom ÖBKs område, användning av sealer berättigar inte till LOVA-bidrag, och alla utlägg måste verifieras med kopior på kvitton och fakturor.

Delutbetalning av LOVA-medel

ÖBKs styrelse beslöt vid sitt senaste möte att tillmötesgå önskemål från båtägare som efterlyst en delutbetalning av LOVA-pengar. Om viss förutsättningar är uppfyllda kan LOVA-bidrag med 250 kr per kvadratmeter sanerad bottenyta betalas ut redan nu. Båtägare som önskar få delutbetalning kan skicka in kopior av fakturor och kvitton på utlägg samt kontonummer (inkl. clearingnummer) dit pengarna ska skickas till Mats Bjurvald (kontaktuppgifter finns under fliken Miljö/Miljöfrågor).

Slutlig utbetalning av LOVA-medlen kommer att göras under hösten 2020.

Blästring är inte tillåten inom ÖBK:s område

ÖBK har anmodats av Stockholms miljöförvaltning att upplysa dem om ”det kommer att utföras blästring av båtskrov på båtklubben under 2019”. Klubben fick samma fråga förra året och meddelade då att blästring inte är tillåten i ÖBK. Svaret i år blir detsamma,  blästring är inte tillåten inom klubbens område.

Enkät om sanering av våra båtbottnar

Under fliken Miljöfrågor på medlemssidorna hittar ni den blankett vi vill att samtliga båtägare ska fylla i senast den 18 nov plus lite annan information.

Blanketten med följebrev finns även i pappersform i klubbhuset i ett begränsat antal ex.

Slipning av båtbotten i egen regi

Bokningspärmen för lån av klubbens slipmaskin finns i hyllan i klubbhuset och den har nu kompletterats med regler för bokning och råd om handhavande. ÖBK håller med slippapper och dammsugarpåsar så det behöver ni slipintresserade inte fundera över.