Alla inlägg av Mats Bjurvald

Fortsatt sanering av giftiga bottenfärger

Om det är någon som tänker ta upp sin båt nu under sommarmånaderna i syfte att sanera sin båtbotten före den ordinarie upptagningen så kan den konsult vi hittills anlitat, dvs. Gegam, sannolikt hjälpa till med jobbet. Hans kontaktuppgifterfinns under fliken Miljö/Miljöfrågor.

Gegam och hans killar står fullt beredda åtgärda båtbottnar direkt efter upptagningen i slutet av september. Och ni som måste åtgärda era båtbottnar, vänta inte utan gör det snarast möjligt.

 

ÖBK har fått LOVA-bidrag!

Vi  har preliminärt blivit tilldelade 545.000 kr av de 680.000 kr vi sökte. Det finns en hel del regler som vi måste leva upp till innan vi kan få ut hela beloppet, men det ska vi väl klara. Mer info finns under fliken Miljö/Miljöfrågor.

Flottörbytet nästan i hamn

Under den gångna helgen (14-15 april) bytte vi merparten av flottörerna på bommarna. De återstående ska fixas under helgen. Det ser redan jättefint ut. Var du inte med förra helgen så har du arbetsplikt den här helgen.  Den här insatsen är utöver den ordinarie arbetsplikten.

 

Årsmötet genomfört, protokoll kommer inom kort. Boka någon av dagarna 14,15, 21 eller 22 april för extra arbetsinsats

Årsmötet gick av stapeln den 19 feb med 39 deltagare. Miljöpolicyn reviderades med några smärre ändringar av styrelsens förslag, se den nya versionen under fliken Styrande dokument. Mats Lindgren och Bengt Linder valdes in som nya styrelseledamöter, medan Mats Bjurvald avgick som sekreterare.

Vi ska byta samtliga flottörer på våra Y-bommar och det ska ske före sjösättningen. Därför åläggs samtliga båtägare en arbetsinsats någon av dagarna 14, 15, 21 eller 22 april omfattande minst fyra timmar. Styrelsen återkommer med närmare information.